Under YtanKlientutbildning

med fokus på


Avslappning

Smärtlindring

Kroppsmedvetenhet

Självkännedom


utifrån Rosenmetoden


                                             (I Norge finns Psykomotorisk Fysioterapi som har liknande inriktning)
Kursbeskrivning:


Alternativ 1: 6 privata/enskilda utbildningstillfällen under 12 veckor


Alternativ 2: "Prova på" erbjudande 3 privata/enskilda utbildningstillfällen                                                                                  Tema:


Andning och diafragman

Kris och trauma

Stress och stressens påverkan i kroppen

Stressrelaterade symtom

Muskelspänningar

Sömn och återhämtningInvestering 4 200 / 2 100 nok


Kontakta mig för information om kursstartKursens mål:


Genom att klienten får kunskap om sin kropp, om nervsystemet och kroppens funktioner, 

når kroppsmedvetenhet och självkännedom samt får tips på verktyg till avslappning,

blir kursen en hjälp/självhjälp till fysisk och psykisk hälsa och till att må bra i vardagen


Klientens historik och tolkning av den + kunskap = kan bli vägen till förändring


Varför detta upplägg?


Rehabilitering tar minst 3 månader

Kroppen behöver tid och klienten behöver tålamod för att förändring ska bli möjlig

En ny vana och ett nytt sätt att hantera livet tar tid att integreras i kroppen

Täta sessioner/utbildningstillfällen i början av kursen ger en bättre effekt och upplevelse av kursen Kontakta Birgitta Wahlstedt Mobil 41381954 eller mail: birgitta.bw54@gmail.com